Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Chrzęstniak mięsakowy

Chrzęstniak mięsakowy (inaczej chrzęstniakomięsak, łac. chondrosarcoma), jest to złośliwy nowotwór tkanki chrzęstnej. Warianty tego nowotworu rozróżnia się na podstawie lokalizacji, przebiegu i wieku zachorowania.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy chrzęstniaka mięsakowego

Rodzaje

Istnieją różne typy nowotworu. Chrzęstniakomięsak centralny (chondrosarcoma centrale) powstaje w jamie szpikowej kości długich (w proksymalnym odcinku kości ramieniowej, w obydwu odcinkach kości udowej i piszczelowej).

Chrzęstniakomięsak powierzchowny (chondrosarcoma periphericum) wyrasta z powierzchni kości w obręb otaczających tkanek, najczęściej zajmując kości miednicy i proksymalną część kości udowej. Chrzęstniakomięsak przykostny (chondrosarcoma juxtacorticale) zwykle rozwija się w kości udowej, ramieniowej i piszczeli.

Chrzęstniakomięsak jasnokomórkowy (chondrosarcoma clarocellulare) najczęściej pojawia się w główce i dalszym odcinku kości udowej albo dalszym odcinku kości ramieniowej. Chrzęstniakomięsak mezenchymalny (chondrosarcoma mesenchymale) – zwykle rozwija się w kościach twarzy i miednicy.

I wreszcie chrzęstniakomięsak odróżnicowany (chondrosarcoma dedifferentiatum), który z reguły rozwija się w kościach miednicy, kości udowej i ramieniowej.  

Zachorowania

Chrzęstniakomięsak to choroba, która częściej dotyka osób w dorosłym lub starszym wieku. Poszczególne grupy wiekowe są bardziej zagrożone różnymi typami chrzęstniaka mięsakowego, mianowicie, chrzęstniakomięsak centralny najczęściej dotyczy chorych w wieku 40-50 lat, natomiast jasnokomórkowy w wieku 25-50 lat, mezenchymalny – od 10 do 40 lat, odróżnicowany od 30 do 60 roku życia, a powierzchowny – 30-40 lat.

Jedynie zachorowania na wariant przykostny nie wykazują podobnego wzrostu zachorowań w żadnej bliżej sprecyzowanym okresie życia. Oczywiście, nie można wykluczyć wystąpienia określonego typu nowotworu poza podanymi przedziałami czasowymi.

Rozpoznanie

Jak przy wszystkich innych przypadkach nowotworów kości, w diagnostyce chrzęstniaka mięsakowego, bardzo istotne jest badanie radiologiczne. Natomiast ostateczne rozpoznanie stawiane jest na podstawie wyniku badania histopatologicznego.

Wykorzystuje się też tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i scyntygrafię kości. Chrzęstniak mięsakowy to poważna choroba. Dlatego należy przeprowadzać regularne badania: wczesne rozpoznanie może bowiem zapobiec utracie zdrowia, a nawet życia.

Autor:

Gabriela Godek

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy chrzęstniaka mięsakowego

Nowotwór złośliwy serca

Nowotwór złośliwy serca może mieć charakter pierwotny lub stanowić przerzut innego nowotworu do serca. W stosunku do nowotworów łagodnych, złośliwe występują o wiele rzadziej. Są one niestety  związane z bardzo złym rokowaniem. W przeważającej części przypadków, pacjent umiera w ciągu roku od momentu zdia... czytaj więcej

Nowotwór jamy ustnej

Nowotwory jamy ustnej w porównaniu z nowotworami jelita grubego czy innych części dolnego odcinka przewodu pokarmowego, występują dość rzadko. Zazwyczaj są wykrywane już w zaawansowanym stadium. czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Co sprawia, że chorujemy na raka?

Co sprawia, że chorujemy na raka?

Jakie są czynniki, które sprawiają, że zwykła komórka zmienia się w komórkę rakową? »

Najnowsze choroby

Tagi

Aktualności